Om kor

Kor, eller nötkreatur härstammar från uroxen, om den är en egen art eller en underart av den nu utdöda uroxen tvistar de lärde om, däremot har nyare forskning visat att de en gång flera typer av boskap över den eurasiska och afrikanska kontinenten är alla av samma art och kan alla beblanda sig fritt med varandra. Det finns flera oilka användningsområden för nötkreatur. Den främsta som vi i sverige kommer i kontakt med är mjölk och mjölkproduktion men även köttproduktionen. För att en ko ska kunna ge mjölk måste hon kalva minst en gång om året, de flesta tjurkalvar slaktas för kalvkött medan kokalvar sätts in i mjölkindustrin när dom blir könsmogna. Speciellt framavlade boskapsraser som växer snabbt och mycket används inom köttproduktionen. En sådan ras som är (ö)känd i sverige är den extrema rasen belgian blue, i vissa länder används även tillväxthormoner för att få extra mycket kött per boskap. I fattigare länder med mindre industriell utveckling används fortfarande oxkraft för jordbruk och transporter, dessa kastreras ofta för att få ett lugnare temperament. Ju mer industrialiserat världen blir desto mindre användning har man för bruksdjur och i framtiden kommer man främst att använda boskap inom mjölk- och köttproduktion.